Klachtenregeling

8. Klachtenregeling

8.1 Grip op lipoedeem verzorgt jaarlijks een aantal cursussen en heeft daarin een jarenlange ervaring opgebouwd. We streven ernaar de cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde cursus of over een procedure. U kunt een eventuele  klacht desgewenst per telefoon of per e-mail aan Grip op lipoedeem kenbaar maken.

8.2 Als u uw klacht per telefoon kenbaar wilt maken dan verzoeken wij u vriendelijk een bel-mij-terug verzoek op de website in te vullen. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
8.3 Als u uw klacht per e-mail kenbaar wilt maken kunt u een mail sturen naar Joyce Bosman (info@oedeemtherapievodder.nl), met in de mail vermeld:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
  • Beschrijving van de klacht.

8.4 Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen. U ontvangt binnen 3 weken na ontvangst een reactie. Als het binnen de gestelde termijn van 3 weken niet lukt, dan ontvangt u daarover bericht met de reden van vertraging.

8.5 Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

8.6 Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111.

8.7 In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, te weten Magdalena Dijkstra-Engel, waarbij het oordeel bindend is voor partijen. Mevrouw Dijkstra-Engel is te bereiken via http://www.magdalenaengel.nl/ of (0031) 642200132.